Fala uderzeniowa Zdrowie Uzależnienie od alkoholu – grupy podwyższonego ryzyka

Uzależnienie od alkoholu – grupy podwyższonego ryzykaAlkohol w różnej postaci ma swoje wysokie miejsce w niemalże każdej kulturze. W zależności od szerokości geograficznej, lokalni mieszkańcy posiadają charakterystyczne dla siebie trunki. Jest on obecny na ważnych uroczystościach rodzinnych, spotkaniach towarzyskich, czy też nawet biznesowych. Niestety jednocześnie jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych używek. W alkoholizm wpadają osoby z prawie każdej grupy wiekowej, bez względu na płeć czy wykształcenie. Naukowcy wyróżniają jednak grupy podwyższonego ryzyka, o wiele bardziej narażone na dotknięcie tym nałogiem.

Kogo dotyczy alkoholizm?

Największe prawdopodobieństwo popadnięcia w alkoholizm wykazują dzieci alkoholików oraz ich partnerzy czy współmałżonkowie. Istnieją dwa czynniki determinujące ten fakt. Po pierwsze geny, a po drugie wyuczone zachowania. Statystyki pokazują, że połowa dzieci alkoholików wpada również w nałóg. Problemem drugiej połowy najczęściej staje się wchodzenie w związki z osobami z problemami alkoholowymi. W konsekwencji odtwarzają schemat DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

Inną grupą mocno narażoną na dotknięcie alkoholizmem są osoby z zaburzeniami psychicznymi, często z zaburzeniami osobowości. Osoby takie w początkowej fazie, gdy nie mają stwierdzonej choroby wstydzą się problemów jakie je dotykają. Często zdystansowani tym faktem do świata zewnętrznego znajdują ukojenie w alkoholu. Alkohol jest również sposobem na ucieczkę przed konfrontacją ze swoimi problemami i związanymi z nimi emocjami. Zwlekanie z wizytą u specjalisty prowadzi do coraz częstszego sięgania po alkohol, a w konsekwencji do nałogu.

Alkoholizm może również dotykać osób o usposobieniu introwertycznym. Są to osoby z reguły unikające kontaktów towarzyskich, a także często unikające konfrontacji w sytuacjach konfliktowych. Alkohol jest dla nich ucieczką od problemów dnia codziennego. Z powodu trudności, jakie sprawiają im relacje międzyludzkie, pozostają sami ze sobą w chwilach trudnych. Niestety wtedy często ukojenie przynosi im alkohol.