Fala uderzeniowa Zdrowie Badanie antygenowe na SARS-CoV-2 na czym polega?

Badanie antygenowe na SARS-CoV-2 na czym polega?

Test antygenowy stosuje się przede wszystkim w diagnostyce zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozwoju choroby Covid-19. Dzisiaj coraz częściej wykonanie testu jest także warunkiem koniecznym podróży zagranicznych do wybranych krajów. 

Test antygenowy Covid-19

Test antygenowy Covid-19 stosuje się w szybkiej diagnostyce aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwości rozwoju choroby Covid-19. Badanie jest bardzo skuteczne, choć nie daje 100% pewności. W przypadku pozytywnego wyniku wątpliwości raczej nie ma – pacjent jest zakażony. Nie zawsze jednak wynik negatywny daje całkowitą pewność, że do zakażenia nie doszło. Bardzo ważny jest tutaj zarówno sposób pobrania materiału, jak i stopień rozwoju choroby w momencie pobrania. Jeśli do zakażenia doszło w bardzo krótkim odstępie czasu od badania, może ono nie ujawnić dopiero rozwijającego się stanu chorobowego. Bardziej skuteczne i pewne są testy PCR, natomiast na ich wynik trzeba oczekiwać dłużej. Przy badaniach przesiewowych, profilaktycznych, a także takich przy których liczy się możliwie krótki czas uzyskania wyniku, najlepiej wykonać więc test antygenowy jakościowy.

Test antenowy na Sars Cov-2 – na czym polega?

Pobranie wymazu z nosogardzieli to podstawa do przeprowadzenia testu antygenowego. Dodatki wynik testu antygenowego stanowi potwierdzenie obecności w organizmie specyficznych dla wirusa SARS-CoV-2 białek. Białka te powstają w trakcie replikacji koronawirusa. Tym też test antygenowy różni się od genetycznego testu PCR. Test molekularny RT pozwala bowiem wykryć nie białka charakterystyczne dla wirusa, ale samego wirusa, dlatego daje większą pewność wyniku. Test antygenowy jest natomiast tańszy i szybciej daje wynik. W przypadku jednak, gdy test antygenowy daje wynik negatywny, a dalej istnieje podejrzenie zakażenia koronawirlsem, zaleca się wykonanie testu genetycznego.

Jak długo czeka się na wyniki testu antygenowego?

Szybki test antygenowy daje wynik w ciągu kilkudziesięciu minut od pobrania materiału od pacjenta. Pozwala tym samym na przeprowadzenie skutecznej i szybkiej diagnostyki. Dodatni wynik testu antygenowego nie pozostawia bowiem praktycznie żadnych wątpliwości co do zakażenia. Błyskawicznie więc osoba z pozytywnym wynikiem testu antygenowego może zostać skierowana na kwarantannę i objęta (jeśli jest taka potrzeba) opieką lekarską. Test antygenowy obecnie można wykonać w praktycznie każdym punkcie pobrań. W okresie wzmożonej zachorowalności na Covid-19 uruchamiane zaś są także dodatkowe punkty pobrań, w których przeprowadza się testy antygenowe.

Test antygenowy jakościowy podczas wyjazdów zagranicznych

Test antygenowy coraz częściej wykonywany jest nie tylko w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Konieczne jest na przykład badanie antygenowe na SARS-CoV-2 z zaświadczeniem dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Wynik negatywny testu antygenowego uprawnia bowiem do wjazdu do części krajów, w których nie obowiązuje tzw. europejski certyfikat szczepionkowy. Wykonać test muszą zaś zawsze osoby niezaszczepione, które chcą wyjechać za granicę. Bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, często wymaganego w języku angielskim, o negatywnym wyniku testu niemożliwy jest wjazd nie tylko do UE, ale i do krajów spoza Unii. Warto jednak pamiętać, że niektóre kraje wymagajże, aby przedstawić zaświadczenie lekarskie z testu PCR. W wypadku jednego i drugiego testu z reguły musi być on wykonany 48, ewentualnie 72 godziny przez przylotem do danego państwa. Bez takiego zaświadczenia na terytorium danego kraju po prostu nie zostaniemy wpuszczeni.