Fala uderzeniowa Rehabilitacja Rozwoj rehabilitacji wspisujący ją we współczesność

Rozwoj rehabilitacji wspisujący ją we współczesnośćRozwoj rehabilitacji wspisujący ją we współczesność

Kierunek w jaki zmierza dzisiejsza rehabilitacja to przede wszystkim ochrona zdrowia ale także podtrzymywanie jak najlepszej sprawności fizycznej. Mówiąc o rehabilitacji trzeba mieć w swojej świadomości że ma ona swoje istnienie dzięki często bardzo tragicznych przeżyć dla człowieka. To właśnie wojny, epidemie , choroby cywilizacyjne, feralne wypadki, i wszystkie wydarzenia prowadzące do okaleczeń narządów, spowodowały, że lekarze niestety nie byli w stanie wyleczyć kalectwa, czy pozostałej niepełnosprawności. mówiąc o czasach współczesnych przełomowym momentem w rehabilitacji i do dziś mającym duże znaczenie był rozwój elektryczności i odkrycie ogniwa galwanicznego oraz zjawiska indukcji elektromagnetycznej, co zawdzięczamy Faraday’owi. Dzięki tym zjawiskom można było zacząć leczyć porażenia i niedowłady. W kolejnych latach intensywnie pracowano nad wykorzystaniem prądu w celach poprawy funkcjonalności naszego organizmu. w drugiej połowie XIX stulecia rozwinęła się także gimnastyka lecznicza, która łączono z zabiegami fizykalnymi. To w tym czasie zauważono korzyści z zastosowania wód w procesie leczenia ale także odpowiedniego klimatu, np. w procesie leczenia chorób płuc czy serca. U schyłku XIX wieku mówimy już o zastosowaniu urządzeń do hydromasażu ale także o kriogenice, a wiec obszarem zajmującym się uzyskiwaniem niskich temperatur, stąd tak znana dzisiaj krioterapia. Niewątpliwie jednym z największych momentów rozwoju rehabilitacji był okres wojenny. To on niósł za sobą ogromną ilość inwalidów ale także epidemii chorób, miedzy innymi Heinego-Medina. Moment kończącym drugą wojnę światową to także moment gdzie, zajęto się szukaniem metod z zakresie leczenia porażenia mózgowego, miedzy innymi poprzez proprioceptywnym torowaniu nerwowo-mięśniowym (dotyczy receptorów ciała i związane jest z przywracaniem ich funkcjonalności). Kolejno na przełomie lat rozwijały się kinezyterapia, metody leczenia schorzeń kręgosłupa i pojecie centralizacji bólu, ale także rehabilitacja kardiologiczna. Polska w zakresie rehabilitacji słynie z uzdrowisk i wykorzystywania wody jako procesu naprawczego. Woda mineralna miała leczyć choroby skóry czy tez kamicę nerkową. 

źródło: https://visamed.pl/