Fala uderzeniowa Zdrowie Odszkodowanie powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie powypadkowe za uszczerbek na zdrowiuDobre ubezpieczenie chroni nas od wielu losowych sytuacji, w których nasze zdrowie zostanie wystawione na szwank. Głównie chodzi o wypadki komunikacyjne, ale również sytuacje, które mogą przydarzyć się w codziennym życiu: np. złamanie kończyny na skutek poślizgnięcia się na śliskiej powierzchni. Osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu. W jaki sposób możemy ubiegać się o takie zadośćuczynienie?

Kto ponosi odpowiedzialność za poniesioną krzywdę?

Pierwszą kwestią jest wskazanie winnego za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. To z polisy sprawcy najczęściej wypłacane są odszkodowania powypadkowe. Winowajcą może być kierowca, który doprowadził do wypadku komunikacyjnego, pracodawca, który zaniechał kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy, przewoźnik lub kierowca komunikacji miejskiej, władze miasta, które nie zadbały o należyte bezpieczeństwo na drogach publicznych, a także właściciele prywatnych posesji, na których spada obowiązek dbałości o przylegające do posesji drogi.

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Takie świadczenie przysługuje każdej osobie poszkodowanej w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu powstał nie z jej winy. Jak już mówiliśmy, kluczową kwestią jest tutaj ustalenie i dowiedzenie winy sprawcy, ponieważ to on będzie musiał ponieść konsekwencje. Stąd np. obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez kierowców. Jeśli uszczerbek na zdrowiu jest efektem działania siły wyższej, wówczas chroni nas własna polisa ubezpieczeniowa, a konkretniej, polisa NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W jaki sposób ubiegać się o należne odszkodowanie powypadkowe?

Kluczem do sukcesu jest prawidłowe postępowanie po wypadku. Osoba poszkodowana powinna zebrać dane kontaktowe od świadków zdarzenia, a także uzyskać dowód na poniesienie uszczerbku na zdrowiu. Jeśli na miejsce wypadku wezwane zostały służby, notatki funkcjonariusza oraz raport medyczny ratownika to wystarczający dowód w sprawie. Jeśli na miejscu nie było interwencji służb, wówczas, osoba poszkodowana powinna udać się do lekarza na własną rękę.

W sytuacji, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, konieczne może okazać się postępowanie sądowe. Wówczas, sąd przeanalizuje całą sytuację, zapozna się z materiałem dowodowym i zdecyduje, czy osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienia, jaka będzie jego wysokość, a także, kto ma obowiązek wypłacenia takiego świadczenia.

Co obejmuje odszkodowanie po wypadku?

Istotną kwestią jest także wiedza na temat rodzaju świadczeń, do których mamy prawo. Odszkodowania Warszawa w głównej mierze są wypłacane z polisy OC sprawcy. Poszkodowany może otrzymać zwrot kosztów związanych ze stratami materialnymi, zadośćuczynienie za poniesione cierpienie psychiczne oraz fizyczne, a także zwrot kosztów związanych z brakiem możliwości zarobkowania po wypadku. Odszkodowanie komunikacyjne obejmuje nie tylko kierowcę samochodu, ale również pasażerów z nim podróżujących. Zadośćuczynienie powinno pokryć koszty związane z leczeniem oraz rehabilitacją. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, osobie poszkodowanej przysługuje renta oraz świadczenie na przekwalifikowanie lub założenie działalności gospodarczej.

Kto wypłaci należne odszkodowanie powypadkowe?

Jeśli wina sprawcy jest bezsporna, to na niego lub jego ubezpieczyciela spada obowiązek wypłacenia zadośćuczynienia. W sytuacji, gdy nie udało się ustalić personaliów winowajcy, świadczenie może wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek działania siły wyższej, wówczas, odszkodowanie Warszawa wypłaci nasz ubezpieczyciel, o ile oczywiście posiadamy odpowiednie ubezpieczenie z polisą NNW.

Często zachodzą sytuacje, w których wypłacone odszkodowanie po wypadku nie satysfakcjonuje osoby poszkodowanej. Wówczas można skorzystać z usług specjalistycznych firm ubezpieczeniowych, które zajmą się uzyskaniem należytego świadczenia reprezentując osobę poszkodowaną najpierw przed towarzystwem ubezpieczeniowym, a następnie, gdy zajdzie taka konieczność, przed sądem.