Fala uderzeniowa Stomatologia Wyciąg protetyczny. Czemu warto w niego zainwestować?

Wyciąg protetyczny. Czemu warto w niego zainwestować?Wyciąg protetyczny to urządzenie, od którego w dużej mierze zależy zdrowie protetyków stomatologicznych. W trakcie wykonywanych prac szczególnemu ryzyku poddawane są drogi oddechowe. Obróbka mas ogniotrwałych i gipsów, wywiercanie otworów w modelu czy piaskowanie wiążą się z generowaniem sporych ilości pyłów. Zawarte w nich substancje są rozsiewane po całej pracowni, a mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia technika. Można go jednak uniknąć dzięki stosowaniu odpowiednio dobranych wyciągów.

Wyciąg protetyczny – niezbędny w pracowni protetycznej. Jakie ma zastosowanie?

Pyły powstające przy obróbce materiałów protetycznych stanowią problem w skali całej pracowni. Nie tylko zalegają na stole i wznoszą się w powietrze, przedostając się następnie np. do oczu lub dróg oddechowych. Mogą również odpowiadać na uszkodzenia wielu sprzętów – często bowiem przedostają się do komputerów, czy gniazdek elektrycznych. Przed tymi zagrożeniami chroni właśnie wyciąg protetyczny. Należy jednak pamiętać, że jego podstawowym zastosowaniem jest ochrona zdrowia protetyka. Nawet maseczki, przyłbice i gogle nie zapewniają pełnej ochrony przed pyłem. By to zagrożenie zminimalizować, konieczne jest jego bieżące odciąganie. 

Wyciągi protetyczne z płynną regulacją mocy. Jaki przepływ powietrza i poziom hałasu?

Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, konieczne jest zainstalowanie wyciągu protetycznego, który oczyści stanowisko pracy z pyłu i innych szkodliwych substancji, dbając o higienę i zdrowie technika, a także umożliwiając mu komfortową pracę. By mieć pewność, że wybieramy odpowiedni produkt, uwagę należy zwrócić przede wszystkim na:
  • poziom głośności – niski poziom hałasu umożliwi pełne skupienie na wykonywanej pracy – tym bardziej, że w pracowni hałas generują też inne urządzenia;
  • liczbę obsługiwanych stanowisk;
  • system odprowadzania pyłu (workowy lub bezworkowy);
  • rodzaj podłączanych urządzeń (musi być z nimi kompatybilny);
  • parametry techniczne takie jak pobór mocy i przepływ powietrza, które wpływają na efektywność urządzenia.

Wyciąg do prac protetycznych to bezpieczeństwo obróbki mas ogniotrwałych

Inwestycja w wyciąg protetyczny zwróci się na wielu polach. Poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo, higiena i komfort pracy techników, co przełoży się np. na ich większą efektywność i mniejszą liczbę dni, gdy przebywają oni na zwolnieniach. Wyciąg skutecznie chroni też znajdujące się w pracowni urządzenia, zapewniając ich dłuższą żywotność, a to przełoży się na redukcję kosztów związanych z zakupem i serwisowaniem wyposażenia.